Markki Oy

 

 

Mitoitusohjeet

Lumiesteiden ja kattosiltojen mitoitus

MARKKI®-lumiesteet ja niiden asentamiseen käytettävät lumiesteraudat on valmistettu sinkitystä teräksestä. Suojaavan sinkkipinnoitteen määrä on 350 g/m2 eli 25 μm. Maalatut lumiesteet ja lumiesteraudat ovat sinkittyjä ja pulverimaalattuja.

Lumiesteen mitoituksessa ja kiinniketiheyttä määritettäessä on otettava huomioon katemateriaali, katon kaltevuus ja muoto, lappeen pituus, kattorakenteet, lumikuorma ja mahdollinen lumen kinostuminen. Alla olevan taulukon avulla voidaan määrittää lumiesteen kiinniketiheys oikeaksi.

Lataa mitoitustaulukko pdf-muodosta tästä.

Lumiesterautojen maksimikiinnitysväli on aina 1000 mm.

Pitkillä lappeilla lumiesteitä asennetaan kahteen tai useampaan riviin. Monimuotoisilla ja –tasoisilla katoilla tarvitaan myös ylemmälle lappeelle lumieste, estämään lumen putoaminen ylemmältä lappeelta alemmalle.

Alaräystäällä on käytettävä aina vähintään 3 m pituista lumiestettä. Jos lumiesteen pituus on 3–6 m, eikä se ole räystään mittainen, on käytettävä 1,5-kertaista kiinniketiheyttä koko matkalla. Yli 6 m pitkien mutta ei koko räystään mittaisten lumiesteiden kiinniketiheyden on oltava 1,5-kertainen 3 m matkalla lumiesteen päästä.

MARKKI Kattoturvan mitoitusohjeet

Asennusohjeet MARKKI Kattoturvallisuustuotteet ja sadevesijärjestelmät